Ohjeet

Esteiden sekä esteopetusvälineistön kuljetus- ja käyttöohjeet
Esteiden oikeaoppinen käyttö on lähtökohtaisesti turvallisuusasia. Se myös pidentää esteiden käyttöikää.

Estekohtaiset ohjeet

 

Esteopetusvälineistö
Esteopetusvälineistö säilytetään aina kentällä 3.

Ajanotto

Muut ohjeet